تاریخ و ساعت  
چهارشنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۳

     
 
11بار تكرار سوره توحيد  

     
 
لغت نامه  

     
 
وبلاگ رياضي پايه هفتم  
     
 
سايت مدرسه راهنمايي احمديه  
     
 
اخبار  
كارنامه نوبت دوم

كارنامه نوبت دوم پايه سوم راهنمايي


.

حضور آقاي جواد خياباني در مجتمع آموزشي احمديه


اطلاعيه آزمون آنلاين ديني پايه سوم

آزمون آنلاين درس ديني پايه سوم


اطلاعيه

اطلاعيه شماره 2


آزمون آنلاين رياضي

اطلاعيه شماره 1
آزمون آنلاين رياضي


كارنامه نوبت اول

كارنامه نوبت اول


سوالات و پاسخنامه امتحانات

پاسخنامه امتحانات


كارنامه ميان نوبت اول پايه سوم

كارنامه ميان نوبت اول
پايه سوم


نمرات مستمر نوبت دوم

كارنامه ميان نوبت اول
پايه هفتم


برنامه امتحانات ميان نوبت اول

برنامه امتحانات ميان نوبت اول

1 2 3 4 
     
 
HTML  

     
 
HTML  

     
 
HTML  

 

     
 
درجه  
     
 
برترين هاي نوبت دوم-پايه سوم  
     
 
برترين هاي  نوبت دوم-پايه هفتم  
     
 
سخن مدیر  

شاگرد بودن از مقامتان نمی کاهد، براستی شاگرد بودن در دنیا تواناییهایی به شما می دهد که برای افرادی که آماده پذیرش این نقش نیستند، نادیدنی است.

     
 
راهنماي مشاهده نمرات  
     
 
سایتهای مفید